#Centrum porodní asistence #Rozhovory

Rozhovor s přednostou Vítem Weinbergerem

#Centrum porodní asistence #Rozhovory

Rozhovor s přednostou Vítem Weinbergerem

Se spuštěním webu fondu Proni bychom Vám rádi postupně představili jednotlivé tváře naší kliniky. Nemůžeme začít jinak než naším přednostou doc. MUDr. Vítem Weinbergerem, Ph.D., v jehož hlavě se projekt fondu Proni zrodil. Jedná se o součást rozsáhlejší reformy, do které se na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno po svém jmenování do funkce v lednu 2020 pustil.

Přednostou jsi jmenován tradičně na pět let. Co bys rád za tuto dobu uskutečnil?

Na první pohled by se Ti mohlo zdát, že pět let je velmi dlouhá doba. Pokud máš ale jasný plán jako já a pohybuješ se v konzervativním pracovním prostředí, jakým zdravotnictví bezpochyby je, pak pět let je krátká doba. Doufám, že se mi podaří podstatné změny alespoň iniciovat. Všechny výsledky v horizontu pěti let ale vidět nebudou.

Za každou změnou a posunem vpřed je velký kus práce nejen mojí, ale především mých kolegů na klinice, kteří toto vykonávají ke své již tak velmi náročné zdravotnické profesi. Abychom věděli, kam jdeme, vytyčili jsme si jasně definované cíle.

Pojď nám je představit.

Rozdělil jsem je do čtyř kategorií.

Prvním bodem mého zájmu je oblast Medicínské péče. V ní mám jasnou ambici, abychom jako klinika zajišťovali medicínskou péči na nejvyšší úrovni v ČR, založenou na odborných znalostech, využívání progresivních postupů a empatii k potřebám našich pacientek.

Mým druhým cílem je oblast Vzdělávání a výzkumu. Vzděláváme totiž studenty Lékařské fakulty MU, mladé lékaře, lékařky, porodní asistentky a sestry. Přál bych si, abychom byli vnímáni jako špičkové a vysoce specializované pracoviště v rámci střední Evropy, abychom byli spolehlivý a solidní partner pro mezinárodní spolupráci.

Třetím cílem mého snažení jsou Zaměstnanci. Usiluji o to, aby GPK byla zodpovědným zaměstnavatelem, který umožňuje našim zaměstnancům dlouhodobý odborný i osobní růst – realizaci jejich talentu, potenciálu a naplnění osobních odborných cílů v prostředí, které podporuje porozumění, spolupráci a odpovědnost.

Čtvrtou oblastí mého zájmu je Komunita. Chci, abychom byli součástí širší komunity v Brně a v Jihomoravském kraji a přispívali zde svou činností ke kultivaci medicínského prostředí a k vyšší kvalitě života.

Abychom dosáhli výše uvedených cílů, musíme mít kvalitně nastavené interní systémy, které nám umožní evaluovat naši činnost, pracovat, sdílet znalosti a rozvíjet se na základě ověřených dat.

Jakou roli v tomto plánu hraje Nadační fond Proni?

Založení fondu Proni přesně zapadá do celého konceptu. Fond má podporovat rozvoj a vzdělání našich lékařek, lékařů, porodních asistentek a sester. A to jak v oblasti odborné, tak v měkkých dovednostech, které jsou s našimi profesemi úzce spjaty. Fond má být také prostředkem, díky němuž budeme budovat vazby s okolím a vytvářet komunitu. Měl by pomoci zaměstnancům kliniky naplňovat jejich osobní odborné cíle v kvalitním prostředí. Měl by pozvednout a zpříjemnit pracovní prostředí našich zdravotníků. Díky tomu budeme našim pacientkám poskytovat excelentní zdravotnické služby s nejvyšší přidanou hodnotu. 

První oblast, na kterou se činnost fondu Proni bude soustředit, je rozvoj přirozeného porodnictví ve vaší porodnici. Proč jste si vybrali zrovna tuto oblast?

Z mého pohledu je to naprostá priorita a oblast, která vyžaduje urgentní změnu. Dle statistických ukazatelů, které se zaměřují na matku i dítě, patří Česká republika v rámci perinatologie a porodnictví ke světové špičce. Neustále a neúnavně se snažíme poskytovat tu nejlepší péči.

Na druhou stranu ale roste obrovská hradba a zvětšuje se míra neporozumění mezi námi jako institucí, rozuměj nemocnicí, a českou společností. Společnost nás přestává chápat.

Služby, které poskytujeme, jsou, dost i naší vinou, vnímány negativně, s mnoha předsudky a historickými klišé. Z tohoto pohledu se může zdát, že jsme české porodnictví nezměnili za posledních dvacet let vůbec. Přitom česká společnost udělala obrovský skok. Do popředí se dostávají generace nezatížené temnou komunistickou minulostí a neznalostí okolního světa.

Jako potvrzení našich aktivit zakládáme Centrum porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno.

Které rodičky mohou u vás v porodnici využít služeb nového Centra porodní asistence?

Našim cílem je, aby všechny nízkorizikové porody byly vedeny pouze porodní asistentkou a v rámci Centra porodní asistence.

Proč oddělujeme porody přirozené (fyziologické) a rizikové?

Spíše oddělujeme porody nízkorizikové od vysoce rizikových. Toto členění je zásadní. Je to křižovatka, která určí, jakým směrem se bude další péče o matku i dítě ubírat. Na nízkorizikové porody u nás dohlíží samostatně pracující porodní asistentky. Lékaři mají na starosti porody vysoce rizikové.

Jaký je rozdíl mezi vedením porodu porodní asistentkou a lékařem?

Velký. V případě, kdy musí být přítomen lékař, se jedná vždy o patologii, která ohrožuje dítě, matku nebo oba zároveň. Lékař je velmi dobře vycvičen, jak zvládat patologické, extrémní a urgentní situace.

Fyziologické porodnictví není dominantním předmětem zájmu v rámci studia medicíny. Nevidím žádný důvod, proč by se měl lékař podílet na fyziologickém porodu, kterých je přibližně 80 %.

Již dlouhou dobu se hovoří o stavbě nové super-porodnice pro Brno. Proč je to potřeba a kdy se v ní narodí první děti?

První dítě se v nové porodnici narodí v roce 2026!

Je naprostou prohrou, že nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky již dávno nestojí a my jsme stále rozděleni na dvě pracoviště. Jsme jedna z největších klinik FN Brno a přináší nám to obrovské personální, finanční i odborné problémy. Jako jediná klinika jsme nuceni často denně cestovat mezi pracovišti několik kilometrů. Řadu oddělení a provozů naší kliniky musíme mít vybudovanou a řídit jejich chod dvakrát. I přes to všechno jsme jako jedna z mála klinik dlouhodobě zisková.

Nacházíme se nyní v situaci, kdy se kvůli rozdělení pracoviště stal chod kliniky již dále neúnosným a z dlouhodobého hlediska z mnoha důvodů neudržitelným. V nové porodnici bude výrazně zvýšen komfort pacientek a rodiček. Excelentní služba, kterou poskytujeme, musí být zasazena do důstojného prostředí, odpovídajícího životu ve 21. století.

Tvá specializace je v oboru onkogynekologie. Přiblížíš, čím přesně se zabýváš?

Posledních deset let se věnuji gynekologickým zhoubným nádorům, tedy onkogynekologii. Dlouhodobě se věnuji diagnostice a využití ultrazvuku v gynekologii, rozvíjím radikální onkologickou operativu. Svoje zkušenosti a vědomosti se snažím dále předávat studentům a kolegům na naší klinice.

Máš nějaké životní motto, kterým se řídíš?

„Průměr je dobrej, ale s ním nikdy závod nevyhraješ. Průměr si nikdo nepamatuje." Pokud chceš být v něčem nejlepší, musíš sama hodně trénovat, obětovat svůj osobní čas i prostor, musíš mít nejlepší trenéry i špičkové zázemí. Chci naučit lékaře na klinice být špičkami ve svém oboru a tím se umět postarat i o ty nejkomplikovanější a nejzávažnější medicinské případy, na které si jinde ani netroufnou.

Když nejsi přednosta a lékař, kdo jsi?

Miluji svoje děti, ženu, rodinu. Mám spoustu krásných a výborných kamarádů. Jsem obklopen skvělými a inspirativními lidmi. Za to vše jsem velmi vděčný, vážím si toho a s pokorou si uvědomuji, že toto je to pravé štěstí. Rád sportuji, trávím čas v přírodě a zkoumám pro mě neznámé krajiny a světy.

 Portrét Vít

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

Vzdělání:

  • 1996 – 2003 Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
  • 2015 – Ph.D. v oboru Gynekologie a porodnictví
  • 2019 – Docent v oboru Gynekologie a porodnictví

Stáže a odborné pracovní zkušenosti:

  • Fellowship in oncogynecology (provided by European Society of Gynecological Oncology), Oncogynecological center, Leuven, Belgium
  • Northern Gynaecological Oncology Centre (NGOC), Queen Elizabeth Hospital, Gateshead, United Kingdom

Členství v komisích a výborech:

  • Expertní skupina České ultrazvukové společnosti v gynekologii a porodnictví
  • Výbor Onkogynekologické sekce
  • Výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a porodnictví

Máte otázky na pana přednostu? Napište nám!

Všechny aktivity

Zůstaňme spolu
v kontaktu

Jednou za čas vám pošleme novinky od nás spolu s doporučeními, jak pečovat o své zdraví.

Potvrdit