#Centrum porodní asistence #Porod #Rozhovory

Rozhovor s vedoucí Centra porodní asistence Miloslavou Kameníkovou

#Centrum porodní asistence #Porod #Rozhovory

Rozhovor s vedoucí Centra porodní asistence Miloslavou Kameníkovou

Ke druhému rozhovoru jsme přizvali Vedoucí porodní asistentku nově založeného Centra porodní asistence PhDr. Miloslavu Kameníkovou. Na klinice jí nikdo neřekne jinak než Miluško. Milušku můžete znát z předporodních kurzů, které v porodnici vybudovala a dlouhodobě vede. Oblast, která je její srdcová, je kojení a laktační poradenství.

Miluško, kdo je to porodní asistentka? Jaké musí mít vzdělání, zkušenosti, jaká je její role při porodu?

Porodní asistentka je zdravotnický pracovník. Pracuje v partnerství se ženami, aby jim poskytla potřebnou podporu, péči a radu během těhotenství, porodu a v době poporodní. Vede porod na svou vlastní zodpovědnost, poskytuje péči novorozencům a dětem v kojeneckém věku. Vzdělávání získává ve studijním oboru Porodní asistence na vysokých školách. Po ukončení bakalářského studia již má požadovanou kvalifikaci a registraci pro výkon povolání.

Péče porodní asistentky zahrnuje prevenci, podporu přirozeného porodu, zjišťování komplikací u matky nebo dítěte, zprostředkování přístupu k lékařské péči nebo jiné vhodné pomoci a provedení nezbytných opatření při mimořádné naléhající situaci.

Úloha porodních asistentek ale není jen ve zdravotním poradenství a vzdělávání žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Tato práce by měla zahrnovat předporodní přípravu a přípravu k rodičovství a může být rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví a péče o dítě.

Kdybych to měla shrnout, tak porodní asistentka by měla být silná a vzdělaná žena, samostatně pracující a nesoucí odpovědnost za poskytnutou péči.

Jaký je rozdíl v tom, když vede porod lékař a když porodní asistentka?

V případě normálně probíhajícího těhotenství a porodu, kdy jsou žena i dítě zdraví a bez komplikací, je porodní asistentka tou nejlepší zdravotnickou profesí pro jejich péči. Celé naše studium i praxe je zaměřeno právě na tato – fyziologická těhotenství a porody.

Ve směru k přirozeným porodům je potřeba specifický přístup: doprovázející, pečující, chápající, bezzásahový. Jsem přesvědčena, že právě tento může nabídnout porodní asistentka.

Lékař se svým vzděláním a zkušeností je odborníkem na riziková těhotenství a porody. Specializuje se na postupy u patologií, na urgentní zásahy.

Jsem přesvědčená o tom, že se potřebujeme navzájem.

Jak se za Tvou dlouhou kariéru změnil přístup v porodnictví v Porodnici Fakultní nemocnice Brno? A jak v České republice?

V porodnictví se pohybuji už přes třicet let a jak ve FN Brno, tak i v ostatních porodnicích v ČR došlo za tuto dobu ke spoustě změn. Nejde říci, že jsme dříve dělali věci špatně, pracovalo se podle zvyklostí a myslím, že vždy s naším nejlepším vědomím. Nikdy nám nepřišlo, že by to ženám u porodu mohlo vyhovovat jinak. Ale časem jsme získávali poznatky, které nás vedly k postupnému zavádění změn v naší zaběhlé a často rutinní praxi.

V naší porodnici jsme byli jedno z prvních pracovišť, kde jsme začali praktikovat bonding, nabízet různé porodní polohy, umožnili jsme doprovod k porodu nebo tzv. ambulantní porod. Porodní asistentky u nás již dlouhou dobu nejsou jen asistentkami lékařů, ale samostatně pracujícími odbornicemi.

Důležitá a cenná v tomto pro nás byla a stále je zpětná vazba, kterou získáváme od žen, a vždy jsem za ni byla ráda. Je to hybná síla pro změny a postupnou kultivaci systému poskytované péče o těhotnou a rodící ženu.

Pracovala jsem a pracuji s úžasnými lidmi, vždy jsme se dokázali domluvit a s nadšením šli měnit zaběhlé věci, což není vůbec snadné, zvláště ve velké nemocnici! Ale lékaři u nás naslouchají porodním asistentkám a budu vždy blahořečit tomu, že jsem toto mohla zažít a potkala jsem se na své profesní dráze se správnými lidmi.  Někdy si říkám, že až budu mít chvíli, sepsala bych „jak šel čas“, jak jsme pracovali a jaká byla cesta až sem, kde se nacházíme teď. Bylo by to určitě na knihu.

A v tuto chvíli se konkrétně zde ve FN Brno začínají dít věci!

Jaké směry a trendy pozoruješ u žen v poslední době?

Ženy jsou informovanější, více řeší svoje těhotenství a porod, poptávají informace, vybírají si místo porodu. Přemýšlejí o svém porodu, není jim jedno jak bude probíhat a jaké budou první okamžiky života jejich dítěte. Vybírají si i lidi, které chtějí u svého porodu mít. A nové trendy a směry lze pozorovat i u nemocnic. Jsem přesvědčená, že v nemocnicích jdeme správným směrem k podpoře přirozeného porodnictví.

Co se v Porodnici FN Brno změní nyní otevřením Centra porodní asistence?

Nepostavili jsme žádnou novou budovu. Byť na novou porodnici, která se snad brzy začne stavět, se moc těšíme a Centrum porodní asistence v ní jistě bude mít své důstojné místo. Nyní se stále nacházíme na našich dvou pracovištích – Porodnice Bohunice a Obilní trh. Prostory i zdravotníci zůstávají, měníme ale koncepci péče o těhotné a rodící ženy.

Centrum porodní asistence je u nás garant přirozeného porodnictví. O těhotné a rodící ženy s nízkým rizikem se stará porodní asistentka podle jasně stanovených pravidel.

Porodní asistentky si nově vedou svou ambulanci, ve které mají na ženu více času a mohou jí tak poskytnout více informací i podpory. Rozšiřujeme nabídku předporodních kurzů. Reagujeme na poptávku žen po možnosti individuálního doprovodu vybranou porodní asistentkou – začínáme u nás tuto službu nabízet. Budeme se více věnovat laktačnímu poradenství a pomoci kojící ženě i po propuštění do domácího prostředí.

Důležitá je také role CPA uvnitř nemocnice. Chceme jeho prostřednictvím vzdělávat naše kolegy v oblasti fyziologického porodnictví. V pracovním týmu našeho Centra porodní asistence jsou také kolegyně z Lékařské fakulty MU. Naše činnost má přesah do vzdělávání další generace porodních asistentek nejen pro Brno, ale pro celou republiku. Já osobně nacházím velkou radost v předávání svých zkušeností dalším generacím porodních asistentek. A jsme velmi rádi, pokud se pak ze studentky stane naše nová kolegyně. 

Jakou péči může žena, která k Vám do Centra porodní asistence přichází, očekávat?

Péče o fyziologicky probíhající těhotenství a porody se přesunula k porodním asistentkám, které pracují samostatně, provázejí ženu celým porodem, lékař u ženy není. Zavolá ho v případě, je-li něco v nepořádku. Spolu s lékaři tak u nás tvoříme tým, kdy se každý stará o tu oblast, kterou umí nejlépe. Společný nám je respektující přístup k přáním rodičů a bezpodmínečné bezpečí pro matku a dítě.

 CPA je určeno pro nerizikové, přirozené porody. Jaká je ale role porodní asistentky ve Vaší porodnici při porodu rizikovém?

Naše porodnice má statut perinatologického centra a staráme se tedy o ty nejsložitější a nejnáročnější riziková těhotenství a porody v rámci Jihomoravského kraje. Máme tým vysoce specializovaných lékařů, pro které je nejvyšší prioritou život a zdraví matky a dítěte. V dnešní době se daří zachraňovat životy a situace, o kterých se dříve ani nesnilo. A role porodní asistentky zde má nezastupitelné místo, pracuje v týmu s lékaři, řada z nás má specializaci v Intenzivní péči v porodní asistenci.

V rámci konceptu našeho Centra porodní asistence jsme si řekli, že můžeme jít ještě dál. Ve standardním pojetí jsou služby CPA určeny jen pro fyziologická těhotenství a porody. My bychom si přáli, abychom principy přirozeného porodnictví přenesli také do oblasti porodů rizikových. Jsme rádi, že naši lékaři porodním asistentkám naslouchají a právě založení Centra porodní asistence tento náš hlas ještě posílilo.

Jedna ze služeb CPA je možnost zvolit si k porodu doprovod vybranou porodní asistentkou. Můžeš tuto službu lépe představit?

Již delší dobu vnímáme, že právě toto – znát dopředu osobu, která se mnou u porodu bude, je velké přání a potřeba mnoha žen, kterému plně rozumím. Proto jsme se rozhodli tuto službu u nás iniciovat. Upřímně to byl a stále je dost náročný proces. Pro vysvětlení – pro porodní asistentku toto znamená, že je po dobu přibližně jednoho měsíce neustále k dispozici, non-stop na telefonu, kdykoliv připravená vyrazit k porodu. Nikdo totiž neví, kdy se dítě přesně narodí – za donošená těhotenství považujeme porod kdykoliv od 38. do 42. týdne.

Toto se ve větší míře těžko spojuje s plným pracovním nasazením v porodnici. My se bohužel potýkáme s nedostatkem zkušených a kvalitních porodních asistentek a potřebujeme je k zajištění plné péče. Věříme ale, že právě Centrum porodní asistence a také možnost pracovat u nás na jakýkoliv úvazek od výše 0,2 osloví další mé kolegyně a my tak budeme moci tuto službu dále rozvíjet a nabízet všem rodinám, které si ji přejí.

Pro rodiče v současné době tato služba znamená, že jimi vybraná porodní asistentka jim drží pohotovost po dobu těchto čtyř týdnů a udělá vše pro to, aby až to nastane byla jejich doprovodem a podporou u porodu. Dopředu se samozřejmě potkají, seznámí a proberou společně představu o porodu. 

Je možné přijít k Vám do porodnice se svou vlastní porodní asistentkou?

Určitě ano, ale byla by v roli pouze doprovázející osoby. Není naším zaměstnancem, neví kde se nacházejí pomůcky, jak se obsluhují potřebné přístroje, jaké máme postupy, jak se řeší případné komplikace, jaké je u nás vedení dokumentace. Jak jsem již zmínila, máme ale dveře otevřené pro nové kolegyně – porodní asistentky, kterým umožnujeme úvazek od výše 0,2 a po zkušební době mohou u nás nabízet službu individuálního doprovodu k porodu.

Miluško, máš nějaké životní motto?

Životní motto, přemýšlím…, celý život se snažím pomáhat a pomáhám. Narodila jsem se ve znamení Váhy, snažím se dát hodně na intuici, ale pak vždy ještě vše řeším hlavou. Takže v mém životě hraje roli snaha nějak se rozhodnout. A pak výdrž a vytrvalost a jít si za tím s vědomím, že to bude dobré. Jako například moje cesta na kole - existuje kopec, který je pro mne vždy výzvou. I zde na začátku stojí rozhodnutí na to kolo sednout, vím, že to bude bolet, ale prostě to vydržím, protože pak přijde něco, co bude víc než super zážitek. Tak trochu mi to připomíná naše nynější budování Centra porodní asistence – rozhodli jsme se pro změnu, není to cesta jednoduchá, ale vytrváme a jdeme ku předu k cíli, kterému věříme. 

Když nejsi v porodnici, co ráda děláš?  

Moc ráda jezdím na kole a běhám, což mi velmi čistí hlavu. Ráda čtu a užívám si chvíle, které trávíme s manželem na naší chalupě. A můj život mi úplně naruby převrátil pes. Moje border kolie mne dělá šťastnou. Nikdy bych tomu nevěřila, psů jsem se vždy bála! A tak v lese se svým psem hodnotím v hlavě co se událo přes den, a tam mi na mysl přicházejí nápady, co by se mohlo zařídit, udělat. Takže stále mám svoji práci „pod kůží“, mám ji ráda a dává mi smysl to, o co se snažíme.

Chtěla bys ještě něco dodat na závěr?

Mám lidi, se kterými jsem kdy pracovala a se kterými pracuji, ráda. Jádro úspěchu je v týmu lidí, v tom, jací lidé to jsou, jak se dokážeme domluvit, jak komunikujeme, jaký máme přístup, jak se chováme, jak pracujeme. A pokud je z nás cítit, že tuto práci máme rádi a dokážeme přispět k tomu, aby rodička byla sama se sebou spokojená a bude si na svůj porod (a možná i na nás) ráda vzpomínat – tak tato zpětná vazba má pro nás a pro naši práci veliký význam!

Portrét Miluška

 

PhDr. Miloslava Kameníková

Vzdělání:

 • 2016 – Doktorské studium, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně   
 • 2011 – Magisterské studium, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2002 – Bakalářské studium, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 1985 – SZŠ Brno, porodní asistentka
 • 1983 - Gymnázium

 Specializační kurzy:

 • Příprava těhotných žen k porodu
 • Rehabilitační ošetřovatelství v porodní asistenci
 • Péče o ženu v patologických stavech v gynekologii a porodnictví
 • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
 • Laktační poradce
 • Fyziologie porodu
 • Intenzivní péče v porodní asistenci

Oborová spolupráce:

 • Výuka na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence LF MU
 • Spolupráce s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Milušku Kameníkovou můžete kontaktovat na e-mailu: kamenikova.miloslava@fnbrno.cz a sledovat na jejím Instagramovém profilu: https://www.instagram.com/kamenikovamiloslava/

Všechny aktivity

Zůstaňme spolu
v kontaktu

Jednou za čas vám pošleme novinky od nás spolu s doporučeními, jak pečovat o své zdraví.

Potvrdit