#Centrum porodní asistence

Rebozo, tejpování či bylinná napářka: i tyto techniky můžeme nově nabídnout v CPA

#Centrum porodní asistence

Rebozo, tejpování či bylinná napářka: i tyto techniky můžeme nově nabídnout v CPA

Jednou z oblastí, kterou náš Fond Proni na Gynekologicko-porodnické klinice podporuje, je vzdělávání porodních asistentek v oblastech fyziologického porodnictví. Znalosti a zkušenosti z těchto seminářů porodní asistentky využívají v Ambulanci porodních asistentek i je uplatňují při vedení porodu.

Naše porodní asistentky tak vytipovaly oblasti, ve kterých by se rády dovzdělaly a vedoucí CPA PhDr. Miloslava Kameníková pozvala odbornice, které semináře vedly. Jaké semináře jsme již uskutečnili?

Minimum celostní péče porodní asistentky o ženu v předporodním období

Lektorka: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D., Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Na tomto semináři si naše porodní asistentky zopakovaly péči, kterou nyní poskytují těhotným ženám ve svých Ambulancích porodních asistentek.

Ambulance porodních asistentek jsme v rámci Centra porodní asistence zřídily na obou našich pracovištích (Obilní trh a Bohunice) a na předporodní kontroly do nich mohou docházet ženy s nízkým stupněm rizika.

Pod vedením paní doktorky Wilhelmové si zopakovaly základní pravidelná vyšetření a obsah prenatální péče poskytovaný těhotným ženám. Prakticky si zkoušely abdominální zevní vyšetření. 

Jaká má být prenatální péče o fyziologicky těhotnou ženu:

  • Efektivní, ale ne nadbytečná (kvartérní prevence Zdraví 2020)
  • Musí být akceptovatelná těhotnou ženou.
  • Správně vedená péče přináší zlepšení perinatálních výsledků, uspokojení potřeb ženy a její spokojenost.
  • Následně celkovou pozitivní těhotenskou a porodní zkušenost ženy (WHO 2018).
  • Porodní asistentka je plně kompetentní k poskytování péče ženám této skupiny.

Abdominální vyšetření

 

Bylinná ženská napářka

Lektorka: Mgr. Monika Valová, certifikovaná lektorka bylinné napářky

Ženská bylinná napářka je procedura, která využívá účinků termoterapie, hydroterapie, fytoterapie a aromaterapie. Díky působení teplých bylinných výparů dochází k prohřátí ženských pohlavních orgánů, lepší krevní cirkulaci v oblasti malé pánve a k navození pohody. Před porodem pomáhá uvolňovat svaly pánevního dna, změkčuje hráz např. před masáží hráze či před použitím aniballu. Mezi její další účinky patří snížení rizika poranění hráze, zlepšení peristaltiky střev, snížení otoků. Poskytuje úlevu bolavým zádům a pomáhá se psychicky připravit na porod.

Díky seznámení se s touto technikou i praktickému vyzkoušení jsme pořídili na obě naše pracoviště stoličku pro bylinnou napářku.

Bylinnou napářku tak u nás můžete při porodu využít, služba je zpoplatněna 150 Kč.

Stolička na bylinnou napářku

 

Rebozo techniky

Lektorka: Bc. Mirka Tomická, porodní asistentka, certifikovaná lektorka Rebozo techniky

Rebozo je šátek délky 1,8 – 2,7 m. Techniku podvazování břicha šátkem znaly už naše babičky. Techniky rebozo šátkem slouží k uvolnění napětí během těhotenství a zmírnění bolestí při porodu.

Pomocí šátků Rebozo cvičí ženy v těhotenství speciální techniky na uvolnění napětí v těle, ulevují od bolesti zad, nohou, bederní oblasti a oblasti pod bříškem. Podpora těhotného břicha šátkem odstraňuje bolest zad, vazů pod těhotným břichem, beder nebo třísel v těhotenství. Po porodu pomáhá od bolestí zavinování dělohy a kyčlí. Díky této technice je také možné upravit polohu děťátka při nepostupujícím porodu.

Díky absolvování tohoto kurzu jsme nyní schopny si více všímat pohybových obtíží žen v prenatální poradně a zejména jim s nimi poradit a pomoci.

Na obě naše pracoiviště jsme pořídily Rebozo šátky.

Rebozo

 

Rebozo

 

Tejpování

Lektorka: Bc. Mirka Tomická, porodní asistentka, certifiková lektorka techniky tejpování

Tejpování je v současnosti široce využívanou metodou. Jedná se o vhodný doplněk nejen pro terapii obtíží pohybové soustavy, ale především o důležitou součást prevence. Pro své vlastnosti a rozmanité využití v klinické praxi je tejpování stále více využíváno v terapii poruch hybné soustavy.

V průběhu těhotenství dochází v organismu ženy k řadě fyziologických změn, které ovlivňují činnost prakticky všech orgánových soustav. Častým nálezem u těhotných žen bývá při insuficienci břišních svalů diastáza. Dochází též k významným změnám držení těla, bolestem zad, bolesti SI skloubení, bolesti hrudníku, dušnosti, bolesti krční páteře, syndromu karpálního tunelu, bolesti kyčelních kloubů či otokům DK.

Na kurzu jsme se naučili základní techniky tejpování těhotných žen a tuto službu tak již můžeme poskytovat v Ambulancích porodních asistentek.

Tejpování

Tejpování

Ošetřování porodního poranění

Lektoři: asistentka MUDr. Romana Gerychová, asistent MUDr. Petr Janků

Na tomto prakticky zaměřeném semináři si naše porodní asistentky pod vedením zkušených lékařůz naší kliniky zopakovaly šití porodního poranění. Části, ve kterých si nejsou jisté, si zkoušely šitím na syrovém mase. Jen díky pravidelnému tréninku pak mohou kvalitně ošetřovat ženy, u kterých k porodnímu poranění dojde nebo u nich musíme provézt epiziotomii.

Kurz šití

Kurz šití

Pojďme spolu mluvit na téma perinatální ztráty

Lektorka: Mgr. Michalová Petra – supervizorka, krizová interventka, metodička linky perinatální ztráty

Tento praktický workshop byl zaměřen na prožívání situace doprovázení ženy porodem mrtvého dítěte. Soustředil se zejména na to, co tato zkušenost dělá s porodními asistentkami, jak ji prožívají nejen v tuto chvíli, ale i zpětně. Učili jsme se, jak sám se sebou co nejlépe pracovat, situaci tak zvládnout a vyrovnat se s ní.

Příručka perinatální ztráty

Všechny aktivity

Zůstaňme spolu
v kontaktu

Jednou za čas vám pošleme novinky od nás spolu s doporučeními, jak pečovat o své zdraví.

Potvrdit