#Onkogynekologie

Spolu safe - společně proti rakovině děložního hrdla

#Onkogynekologie

Spolu safe - společně proti rakovině děložního hrdla

Skupina studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity sdružená ve spolku Spolu Safe spustila osvětovou kampaň informující o této nemoci a možnostech její prevence. Kampaň bude probíhat zejména na sociálních sítích IG a FB pod profilem @spolusafe a jejím vyvrcholením bude veřejná debata ve středu 23. 2. V Café Práh přenášená rovněž online. Do vypracování materiálů k této kampani stejně jako účasti v debatě se zapojili naši lékaři z Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU.  

O rakovině děložního hrdla

Jedná se o poměrně unikátní nádor, jelikož přesně známe příčiny jeho vzniku a jak se mu bránit. V posledních letech byl v České republice zaznamenán klesající trend, nicméně stále je každoročně diagnostikováno 14 nových onemocnění na 100 000 osob. Každý den u nás na toto onemocnění zemře jedna žena.(1)

Kdo za to může?

Příčinou vzniku karcinomu děložního čípku je téměř vždy dlouhodobá přítomnost vysoce rizikových typů lidských papilomavirů (HPV, human papillomavirus). Jedná se o nejčastější sexuální přenosné onemocnění. Během života se jím alespoň přechodně nakazí až 80 % populace.(2)

Nejlepší je vůbec se nenakazit

Nejspolehlivější způsob ochrany proti papilomavirům je sexuální abstinence, což samozřejmě nelze plošně doporučit. Snížení rizika však můžeme dosáhnout zodpovědným chováním (první pohlavní styk ve vyšším věku, věrnost mezi partnery) a používáním prezervativu. Druhou možností je pak očkování proti HPV. V současnosti máme k dispozici 3 očkovací látky (Cervarix, Gardasil, Gardasil 9). Z veřejného zdravotního pojištění je vakcína hrazena pro 13-14 leté dívky i chlapce (nově všechny typy, nejen nejlevnější). (3) Principem je absolvovat očkování před zahájením sexuálního života. Vakcinací této skupiny populace je možné zabránit vzniku 70-90 % případů karcinomů děložního hrdla.(4) Nicméně očkovat se mohou i pacientky starší nebo podstupující zákrok pro již vzniklý přednádorový stav. Zde je pak možné využít příspěvek pojišťovny na nepovinná očkování. 

Prevence je důležitá!

Screeningový program karcinomu děložního čípku v České republice zahrnuje jednou za rok provedení onkologické cytologie v rámci pravidelné prohlídky u registrujícího gynekologa. Tato metoda bohužel nedosahuje dostatečně spolehlivé detekce všech přednádorových stavů, nicméně přesnost metody roste s pravidelným opakováním vyšetření. Novinkou v loňském roce, která povede ke zpřesnění screeningového programu a zlepšení individuální péče o pacientky, je úhrada PCR vyšetření zdravotními pojišťovnami na stanovení přítomnosti vysoce rizikových HPV u pacientek v 35 a 45 letech.(5) Neznamená to ovšem, že ženy s pozitivním testem mají nutně již patologický nález na děložním čípku, ale lékař je upozorněn na zvýšené riziko. Naopak pacientky s negativním testem mají velmi malou pravděpodobnost, že u nich nádor v následujících letech vznikne.

Co když už HPV mám?

Lidské tělo má u mladého člověka s normálně fungujícím imunitním systémem shopnost se viru v některých případech samo zbavit (tzv. clearance). Problémem je dlouhodobá perzistence HPV, která postupně vede ke změnám na buněčné úrovni a rozvoji přednádorových stavů a následně karcinomu. Jedná-li se o méně závažné změny detekovatelné cytologickým vyšetřením (ASC-US, LSIL), je doporučena aplikace lokální léčby k podpoře clearance a regrese nálezu (Papilocare, RegreSIL, DeflaGyn) s velmi dobrým efektem.(6) V případě závažnějších nálezů je nutné bioptické ověření a případně ošetření čípku konizací (zákrok v celkové narkóze/lokálním umrtvení probíhající ambulantně či v rámci krátkodobé hospitalizace). 

Kde se mohu léčit?

Základní screening provádí registrující gynekolog, při nálezu abnormalit odesílá pacientku do specializovaného onkogynekologického centra, kde probíhá podrobná diagnostika, léčba a následné sledování. Naše centrum se nachází na pracovišti na Obilním trhu, součástí multidisciplinárního týmu jsou kromě onkogynekologů též kliničtí onkologové, psycholog, externě spolupracujeme s radiology z Masarykova onkologického ústavu.

Spolu safe

Na problematiku HPV se zaměřila skupina mediků Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a založili spolek Spolu safe, jehož cílem je především osvěta veřejnosti ohledně tohoto zákeřného viru. Kromě rakoviny děložního hrdla může totiž způsobovat spoustu dalších nepříjemných onemocnění nejen u žen, ale i u mužů a dosud tato problematika na veřejnosti byla spíše tabu. Sledovat je můžete na Instagramu  nebo Facebooku  pod profilem @spolusafe. Do lednové kampaně se zapojil také spolek Nebýt na to sama, jehož cílem je podpora pro ženy, které se léčí v některé z brněnských nemocnic s onkologickým onemocněním. 

Autorka článku: MUDr. Petra Vinklerová

 

  1. https://svod.cz/
  2. Spitzer M. Human papillomavirus: epidemiology, natural history, and clinical sequelae. OBG Management 2006; 18(Suppl 2): S5-S10.
  3. https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/01/stat-zacina-hradit-vice-vakcin-rozsiruje-se-ockovani-proti-hpv-chripce-meningokokum-i-klistove-encefalitide/
  4. Sheikh, S., Biundo, E., Courcier, S., et al. A report on the status of vaccination in Europe. Vaccine, 2018, 9, 36(33), p. 4979–4992.
  5. https://www.gynultrazvuk.cz/uploads/recommendedaction/89/doc/o-2021-02-doporuceni-pro-implementaci-hpv-dna-testu-do-screeningu-karcinomu-delozniho-hrdla-v-cr.pdf
  6. https://www.gynultrazvuk.cz/uploads/recommendedaction/88/doc/o-2021-04-konsensus-pro-reseni-abnormalnich-nalezu-ve-screeningu-cervikalnich-karcinomu.pdf
Všechny aktivity

Zůstaňme spolu
v kontaktu

Jednou za čas vám pošleme novinky od nás spolu s doporučeními, jak pečovat o své zdraví.

Potvrdit