#Vzdělání pro zdravotníky

Školení staničních sester v oblasti komunikačních dovedností

Založili jsme Nadační fond Proni, abychom mohli rozvíjet a komunikovat aktivity Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Jednou z oblastí, na které se Nadační fond soustřeďuje, je vzdělávání zdravotníků v oblasti  měkkých dovedností. Ať už se jedná o lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky, sanitárky nebo jakéhokoliv jiného zdravotníka, vnímáme, že vykonávají náročnou a zodpovědnou práci a chceme je proto podporovat v rozvoji profesních dovedností jak odborných, tak právě měkkých dovedností.


Těší nás, že jsme díky dotaci od města Brna na podporu rozvoje komunikačních dovedností a péče o duševní zdraví pro tzv. „nelékařské zdravotnické pracovníky“ (NLZP) dostali možnost proškolit vedoucí pracovníky tohoto segmentu na naší klinice, konkrétně vrchní sestru, její zástupkyni a staniční sestry. A kdo je vlastně vrchní a kdo je staniční sestra? Staniční sestry jsou ty, které mají pod sebou nějaké oddělení, např. porodní sál, poporodní oddělení nebo třeba oddělení gynekologické, a zodpovídají za jeho chod a fungování v rámci kliniky. Vrchní sestra je pak nadřízená staničních sester dané kliniky.

Praktický nácvik komunikačních dovedností

Dvoudenního školení v oblasti komunikačních a manažerských dovedností se z naší kliniky zúčastnilo celkem 16 sester rozdělených na 2 turnusy po 8 účastnicích – první proběhl již 11. – 12. října, druhý turnus se konal toto úterý a středu 22. – 23. listopadu. Školení mělo formu praktického workshopu a připravili ho pro nás zkušení lektoři ze společnosti Erudio Patria, s. r. o. Během prvního dne se naše kolegyně zaměřily na rozmanitost v omunikačních dovednostech, tak aby komunikace měla co největší dopad, druhý den se zabývaly základními technikami pro efektivní, manažerskou komunikaci a metodami zvládání stresu. Oba dny se jednalo o interaktivní moduly s vysokým zapojením účastnic při trénování jednotlivých situací.

Účastnice si mohly prakticky vyzkoušet, jak správně využívat nástroj komunikace pro vedení lidí, jejich motivování, inspirování, hodnocení. Na vlastní kůži si zažily, že se jedná o cílevědomý proces ovlivňování lidí, tak aby jejich činnost úspěšně naplňovala stanovené cíle.

Účastnice školení - listopad II.

"Kupodivu nás chválily, protože jsme uměly dobře reagovat a v nácviku komunikací jste to dobře zvládaly."

Na školení dostáváme pozitivní zpětné vazby jako od účastnic, tak také od lektorů. PhDr. Marie Švábová, vrchní sestra Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno, celý průběh zhodnotila slovy: „Přínosem to určitě bylo, bylo to formou modelových instruktáží, které jsem již za svůj život několikrát absolvovala. Kupodivu nás chválily, protože jsme uměly dobře reagovat a v nácviku komunikací jste to dobře zvládaly.“ Benefity školení vidí i zástupkyně vrchní sestry, Renata Báčová, DiS.: „Rozhodně to bylo přínosné školení. Mohly jsme si prakticky nacvičit situace, se kterými se setkáváme v práci. Myslím, že jsme si z toho všechny něco odnesly.“ Všechny účastnice se shodly, že by podobné školení bylo prospěšné všem zdravotníkům, nezávisle na jejich pozici.

V programu vzdělávání zdravotníků plánujeme pokračovat i v následujících letech a jsme rádi, že díky podpoře našich partnerů a města Brna máme tu možnost. Děkujeme!

 

Účastnice školení - listopad

 

Všechny aktivity

Zůstaňme spolu
v kontaktu

Jednou za čas vám pošleme novinky od nás spolu s doporučeními, jak pečovat o své zdraví.

Potvrdit